Disclaimer

South Coast Web (SCWEB):- Margate.co.za, Stayonthebeach.co.za, DisLekker.co.za

Every effort is made to ensure that the information contained within these websites are accurate and up to date, all information provided serve only as a guide. South Coast Web and its employees shall not be responsible or liable, for any errors or omissions, or for any claims of any person for any reason whatsoever relating to any institution or advertiser’s information published on the South Coast Web portal sites, and denies all liability for any loss, damage, injury or expense caused, arising from the use of or reliance upon, in any manner, the information provided through this service, and does not warrant the truth, accuracy or completeness of the information provided and being offered by the advertisers.

All material provided by our advertisers are used by South Coast Web on the ground that our advertisers own the right to the said materials for the use of its adverts. All digital material such as artwork, business logos designed/created by South Coast Web, layout, remain the property of South Coast Web. The information provided on South Coast’s Web sites serves only as a guideline, and are subjected to change without notice. All rates and prices published on the websites may be subjected to change without notice. It is the responsibility of individuals who visit these sites, to satisfy themselves regarding the accuracy of the information, through direct contact and checking with the owner(s) of the advert(s).

Alles moontlik word gedoen om te verseker dat die inligting vervat in die webwerwe akkuraat en op datum is, alle inligting dien slegs as ‘n riglyn. South Coast Web en sy werknemers sal nie kan verantwoordelik of aanspreeklik gehou word, vir enige foute of weglatings, of vir enige eise van enige persone, vir enige rede hoegenaamd, met betrekking tot enige instelling of adverteerder se inligting, wat op die South Coast Web webwerwe gepubliseer is, en ontken alle aanspreeklikheid vir enige verlies, skade, besering of kostes veroorsaak, wat voortspruit uit die gebruik van, of vertroue op, op enige wyse, van die inligting wat deur middel van hierdie diens verskaf word, en waarborg nie die waarheid, akkuraatheid of volledigheid van die inligting wat deur die adverteerders aangebied word nie.

Alle materiaal wat deur ons adverteerders verskaf word, word deur South Coast Web gebruik op die grond dat ons adverteerders die regte op die genoemde materiaal besit vir die gebruik in sy advertensie. Alle digitale materiaal soos kunswerk, besigheids logo’s deur South Coast Web ontwerp, is en bly die eiendom van South Coast Web. Alle inligting, uitleg, tariewe en pryse wat op die webwerwe gepubliseer mag wees, is slegs ‘n riglyn en is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. Dit is die verantwoordelikheid van individue wat die webwerwe besoek, asook die adverteerders, om hulself tevrede te stel met betrekking tot die akkuraatheid van die inligting deur middel van direkte kontak en kontrolering met die betrokke eienaar(s) van die advertensie(s).